Harpa Dögg Kjartansdóttir

VäxelVerkan/InterPlay 2016

VäxelVerkan/InterPlay

2016

Escaping Space

Fullersta Gård, Huddinge kommuns konstcentrum

 

“När Harpa Dögg Kjartansdóttir hittar ett nytt föremål ser hon gärna dess abstrakta egenskaper som är frikopplade från dess ursprungliga funktion. Hennes samlande handlar om att ge saker ny mening och ett annat värde. Genom en experimentell och reflekterande process sammanför konstnären föremål till ett slags fragmenterad, icke-linjär berättelse. Helheten är en välbalanserad konstruktion där varje sak tycks stå i perfekt relation till övriga samtidigt som det är en rumslig mind-map som möjliggör ändlösa referenser.”