Harpa Dögg Kjartansdóttir

Performativ process 2015

Examensredovisning i Performativ kritik – Stockholms Dramatiska Högskola

2015

25 min

Jag fokuserar på den performativa processen i mitt konstnärskap och undersöker vilka former och vilka vägar den kan ta. Under en bestämd tidsram utvecklas montage som interagerar och kretsar kring olika frågeställningar: om vår samtid, hur vi tolkar världen genom system, vår kunskapssyn och språket. I en balansakt skapar de olika objekten en ny berättelse. Det sker genom omtagningar, omarbetningar och förskjutningar i processens görande. Ting och sammanhang får en annan mening – det uppstår ett nytt språk.